Hortikulturna sekcija TD Most na Soči

HS TD Most na Soči je bila ustanovljena 23. 11. 2004. Njena prva predsednica je postala Marjana Barbič in je to funkcijo opravljala 14 let. Leta 2018 je vlogo predsednice prevzela Aleksandra Leban, Danica Taljat pa ohranila vlogo podpredsednice oz. tajnice sekcije.

Ob ustanovitvi je HS štela 35 članov, med njimi so bili tudi štirje moški, večina z Mosta na Soči in bližnje okolice, nekaj pa tudi iz Tolmina in bolj oddaljenih vasi.  Kmalu se je pokazalo, da bo sekcija  postala predvsem oblika druženja za  tisti del populacije, ki so ga v našem okolju najbolj pogrešali – to je za ženske v »najlepših letih«.  Z leti je število članov upadlo in se v zadnjih letih ustalilo pri okrog 15 članicah, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju različnih dejavnosti sekcije.

Osnovna naloga hortikulturnih društev je, da skrbijo za izobraževanje svojih članov za urejanje okolja, v katerem živijo. Preko članov društev pa se kultura  negovanja okolja v najširšem pomenu besede prenaša na druge prebivalce okolja.

Temu cilju so članice HS Most na Soči sledile od vsega začetka. Za vse krajane so organizirale številna poučna predavanja priznanih hortikulturnih strokovnjakov: univ. dipl. inž. hortikulture Jožico Klančič (2-krat), univ. dipl. inž. agronomije, znano vrtnarko Rut Podgornik Reš (2-krat), znanega strokovnjaka na  področju zdravilnih rastlin Jožeta Majesa, predsednico Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije Bredo Bavdaž Čopi. Z večkratnimi  predavanji in delavnicami so hortikulturno znanje domačinov bogatile tudi domače cvetličarke: Nika Močnik z Mosta na Soči, Petra iz Cvetličarne Brin iz Tolmina, slikarka in vrtnarka Stanka Golob z Grahovega ob Bači …

V okviru HS TD Most na Soči so bili za širšo domačo javnost organizirani tudi poučni izleti: v Vrtnarijo Reš, Vrtnarijo Klančič, Botanični vrt Ljubljana, Alpski botanični vrt Julijana,   Zeliščni center Grgarske Ravne, pohod po kulturno-zgodovinski poti Čez Most po modrost pod vodenjem domačega arheologa Mihe Mlinarja …

Od leta 2013 članice mostarske HS skupaj s Krajevno organizacijo RK Most na Soči in Območnim združenjem RK Tolmin v Vodni hiši na Mostu na Soči organizirajo Čajanko za starejše, ki zadnja leta poteka v sklopu prireditve Božič na Mostu. Pod vodstvom Sonje Jovanović članice HS okrasijo Vodno hišo ter izdelajo voščilnice in darilca za starejše, ki se poleg medsebojnega druženja razveselijo še Božička in predvsem tombole z glavnim dobitkom – pršutom.

Od leta 2017 na pobudo Irene Lesjak članice HS spomladi pred oziroma v Vodni hiši organizirajo Zelemenjavo, katere glavni cilj je, da na solidaren in zabaven način poveže navdušence dobrot in lepot z domačega vrta ter to navdušenje prenese med ostale krajane.

Članice HS  TD Most na Soči se po potrebi vključujejo tudi v druge dejavnosti, ki jih izvaja TD (npr. ob prireditvi Noč na jezeru, praznovanje gregorijevega …).

Zadnje leto so si članice HS zadale za nalogo, da enkrat ali dvakrat  letno naredijo obhod po Mostu na Soči in bližnji okolici ter glede na svoja zapažanja dajo pobudo KS in TD Most na Soči za lepšo ureditev našega kraja.