Se želite ukvarjati s turizmom ali ste kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem?
Želite po svojih najboljših močeh prispevati k turističnemu razvoju Mosta na Soči?

 

POSTANITE ČLAN TURISTIČNEGA DRUŠTVA MOST NA SOČI:

 

Pristopna izjava:
Pristopna izjava

Statut društva:
STATUT

 

Letna članarina:

 • 10,00 EUR za odrasle,
 • 1,00 EUR za otroke do 18. leta.

 

Dolžnosti članov:

 • da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,
 • da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po teh pravilih,
 • da varujejo ugled društva,
 • da redno plačujejo članarino.

 Ugodnosti članov:

 • brezplačen najem kuhinje v Vodni hiši,
 • brezplačen najem projektorja, platna, računalnika, fotoaparata …,
 • ugodna udeležba na raznih delavnicah in predavanjih, ki jih organizira TD,
 • udeležba na društvenih izletih,
 • možnost aktivnega sooblikovanja TD,

 Članstvo v društvu preneha:

 • s smrtjo,
 • z izstopom,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora.