Začelo se je leta 1905 z Olepševalnim društvom

Olepševalno društvo pri Sv. Luciji, današnjem Mostu na Soči, je bilo ustanovljeno že daljnega leta 1905. Pobudnik in ustanovitelj je bil tedanji župan, posestnik in gostilničar Anton Mikuž, ki je čutil tako gospodarski kot zasebni interes, da se kraj olepša. Leta 1908 je olepševalno društvo pod vodstvom Lucijana Kovačiča postalo tudi pogozdovalno. Po prvi svetovni vojni je za društveno krmilo poprijel Anton Vuga. Od leta 1947 dalje je društvo vodil legendarni Valentin Taljat – Tinčk. V tem času so nastale prve plesne prireditve na splavu na gladini jezera, ki so jih poimenovali »Beneška noč«. Ta je bila kasneje preimenovana v “Noč na jezeru”.

Do leta 2000 so društvo vodili še: Ivan Štulc, Ivan Mavrič, Rajko Skrt, Egon Obid, Bogomil Kovačič in Rajko Leban, nekateri krajše, drugi daljše odbobje. V njihovem času se je začelo z nasaditvijo vrb žalujk in drugimi večjimi posegi na jezerskem nabrežju ter naselitvijo vodnih ptic. Sčasoma so postavili tudi prve turistične in usmerjevalne table ter pričeli z urejevanjem sprehajalnih poti ob jezeru in bližnji okolici.

 

Današnja dejavnost društva

Ob jezerski obali je danes urejena in razsvetljena sprehajalna pot, popestrena s skulpturami umetnikov, udeležencev vsakoletne likovne kolonije.

Od preloma tisočletja dalje sta turistično društvo vodila Rado Taljat in Rajko Leban. Marca 2018 pa je funkcijo predsednika prevzel Aljoša Križnič. Danes so pomembnejše točke programa društva še organizacija prireditev, urejanje širšega okolja, olajšanje dostopov obiskovalcem naravnih in kulturnih znamenitosti, predstavitev bogatih kulturnozgodovinskih in naravnih znamenitosti ter širitev možnosti za fizično in duhovno rekreacijo. Mreža pešpoti se še vedno širi in danes sega že na vse okoliške razgledne vrhove.

Z odprtjem kulturnozgodovinske poti z imenom Čez most po modrost in vodno energijske poti Na Most po krepkost postaja kraj pravi muzej na prostem. S projektom je predstavljena predvsem izjemna arheološka dediščina železnodobne svetolucijske kulture. Zanimiva spominska obeležja nas opominjajo na pomembne krajane, pot pa bogatijo tudi sakralni in etnološki spomeniki ter pomniki krvave prve svetovne vojne.