Konec maja smo se udeležili 22. srečanja objezerskih krajev Slovenije V Bohinju. Po registraciji udeležencev v dvorani Danica je sledila bohinjska dobrodošlica. Po tem smo si ogledali Slap Savica, ki je velja za eno največjih znamenitosti v Sloveniji. Na okrogli mizi pa je tekla strokovna debata o celinskih vodah kot turistični izziv, bil je predstavljen projekt mojareka.si ter mednarodni festivala alpskega cvetja. Sledilo je veselo druženje še dolgo v noč.