V sodelovanju s Tolminskim muzejem smo se v petek 16. 6. 2019 pridružili Evropskim dnevom arheološke dediščine z organizacijo vodenega večernega sprehoda po kulturno zgodovinski poti Čez Most po modrost na Mostu na Soči. Pot je zaobjemala znamenitosti v kraju, poudarek je bil na predstavitvi bogate arheološke dediščine. Pohod je trajal približno dve uri in je zajemal ogled arheološke zbirke v pritličju osnovne šole, kjer so »in situ« ohranjene ostaline železnodobne hiše. Sprehod po kulturnozgodovinski poti je vodil arheolog Miha Mlinar.