Arheološki muzej – Most na Soči

Stalna arheološka razstava v pritličju osnovne šole na Mostu na Soči prikazuje zgodovino kraja in arheoloških raziskav, ki tu neprekinjeno potekajo že več kot poldrugo stoletje. Razstava poudarja pomen železnodobne svetolucijske kulture, poimenovane prav po Mostu na Soči (nekdanji Sv. Luciji) kot njenem gospodarskem in kulturnem središču.

Izjemnost posoškega stavbarstva je predstavljana z »in situ« ohranjenimi kamnitimi temelji halštatske hiše in dodano leseno rekonstrukcijo. Hiša je zaradi svoje dolžine poimenovana kar »dolga hiša«, obiskovalcu pa nudi vpogled v prazgodovinsko železnodobno arhitekturo vasi, ki je že kazala nekatere zametke urbanizma.

V neposredni bližini muzeja, v vzhodnem delu naselja, so »in situ« predstavljeni tudi temelji atrijske rimske hiše iz 3. stol. po Kr., izkopani ob raziskavah Goriškega muzeja.

 

Foto: Arhiv Tolminski muzej

 

Avtor razstave: Drago Svoljšak
Oblikovanje: Mojca Turk, Polona Zupančič