Modrejanska plaža

Dostop: Avtomobil pustimo na vstopni točki na parkirišču v Modreju.

Opis: Po urejeni sprehajalni poti se gorvodno proti Tolminu sprehodimo do Modrejanske plaže (cca 10 min).

Senca: Je

Kopanje: Na lastno odgovornost

 

Mostarska plaža 

Dostop: Avtomobil pustimo na vstopni točki na parkirišču v Modreju.

Opis: Po urejeni sprehajalni poti se dolvodno proti Mostu na Soči sprehodimo do Mostarske plaže do mostu čez reko Sočo (cca 10 min).

Senca: Je

Kopanje: Na lastno odgovornost

 

Modrejčanska plaža

Dostop: Avtomobil pustimo na vstopni točki na parkirišču na Modrejcah.

Opis: Po urejeni sprehajalni poti se dolvodno sprehodimo do Modrejčanske plaže (cca 5 min).

Senca: Je

Kopanje: Na lastno odgovornost

 

Sotočje Soče in Idrijce

Dostop: Avtomobil pustimo na vstopni točki na parkirišču na Mosta na Soči.

Opis: Sprehodimo se skozi Most na Soči, kjer se za hotelom Lucija nahaja naravno kopališče (cca 10 min).

Senca: Je

Kopanje: Na lastno odgovornost

 

Sotočje Bače in Idrijce

Dostop: Avtomobil pustimo na vstopni točki na parkirišču v Bači pri Modreju (3 km stran od Mosta na Soči).

Opis: Kopališče se nahaja pod železniškim mostom.

Senca: Je

Kopanje: Na lastno odgovornost