Članice Hortikulturne sekcije Turističnega društva Most na Soči v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa Most na Soči, Območnim združenjem Rdečega križa Tolmin in TZGP v mesecu decembru v prostorih Vodne hiše na Mostu na Soči organizirajo čajanko s prazničnim vzdušjem za starejše krajane.

Čajanke se udeležijo starejši krajani iz različnih naselij KS Most na Soči, kjer jih članice hortikulture vedno toplo sprejmejo. V prijetnem vzdušju in klepetu tako ne manjka odličnega toplega čaja in ostalih prazničnih dobrot ter za vsakega udeleženca prav posebna simbolična darilca, katera pripravijo članice hortikulture.