Prireditev smo v letu 2019 izvedli prvič. Organizator si je s partnerji zastavil dolgoročni cilj in sicer čim večji obisk obiskovalcev, po drugi strani pa možnost predstavitve in nastopa amaterskim jazz zasedbam iz celotne Slovenije in tudi Evropske unije. Da se je to počasi že začelo uresničevati ni potreben samo čas, ampak visok nivo organizacije.V program prireditve smo vključili tudi NVO sektor iz vseh treh posoških občin, kot tudi širše regije in zamejstva.

 

Prireditev poteka v mesecu avgustu.