V letu 2008 smo na Mostu na Soči izvedli skoke iz velikih višin pod okriljem Fedemar-ja. Vloženega je bilo veliko truda, da se je zgradila skakalnica – lesen stolp, ki se ga je namestilo na most čez reko Sočo, tako, da smo imeli z vrha višino 23 metrov. Bila bi pa res velika škoda, da bi taka skakalnica služila samo eni tekmi, samo enemu trenutku. Zato se je lokalno Turistično društvo Most na Soči odločilo organizirati tekmovanje za pokal Posočja še v istem letu v mesecu septembru. Tekmovanje se je izpeljalo, vendar se je izkazalo, da termin prav tako temperatura že tako ledene Soče nista primerni za izpeljavo skokov in prav zato se je slovenskim skakalcem predlagalo, da bi naslednje leto organizirali tekmovanje prej in sicer v mesecu avgustu.

Naslednja tekmovanje  so štela tudi za slovensko prvenstvo v skokih z višin, kjer so skakalci lahko skakali iz vseh dveh višin (8 in 12).

Prireditev poteka v mesecu avgustu.

 

Kronološki pregled_SKOKI Z VIŠIN