Ime kraja:

Iz davnine sem je naselje Most na Soči večkrat menjalo ime:
Pons – po latinski besedi za most;
St. Maurus – po pokristjanjevanju;
St. Maurusbruck – v habsburškem času (prastara cerkvica na griču posvečena sv. Mavru);
Sv. Lucija ob Soči – po zavetnici kraja (fare), priprošnjici za oči;
Most – stoletja staro, izvirno domače ime za to “vas ob mostu”.

Lega:

Že ime pove, da leži Most ob Soči. Danes je to obetajoča, modernemu turizmu odprta naselbina z okoli 500 prebivalci. Od železniške postaje na progi Jesenice-Gorica imamo do središča vasi 2 km. Cesta sever-jug, ki se spušča s Predela ali s Kranjske gore v Gorico, ima na svoji levi Most na Soči. Kdor pride iz Ljubljane in hoče v Tolmin ali proti Kobaridu, mora prav skozi središča Mosta.