Avstro-ogrska prva obrambna črta na tolminskem mostišču

 

Vzpetina Mengore je s sosednjima vrhovoma Cvetjem in Bučenico  predstavljala jedro avstro-ogrske obrambe tolminskega mostišča v Prvi svetovni vojni.  Celotno območje je bilo močno utrjeno s številnimi jarki in kavernami. V vseh 29 mesecih vojne so bili avstro-ogrski položaji na Mengorah izpostavljeni nenehnemu obstreljevanju italijanskega topništva z višjih vzpetin na desnem bregu Soče. Nobena stran ni doživela večjega uspeha. V odločilni 12. soški bitki je bilo tu eno od izhodišč uspešnega prodora skupne avstro-ogrsko-nemške vojske, ki je italijanske enote iz Zgornjega Posočja potisnila vse do reke Piave.

Na Mengorah je postavljen muzej na prostem, ki ga vzdružuje Fundacija Poti miru. Krožna pot po muzeju  poteka po dobro ohranjenih in obnovljenih ostalinah prve avstro-ogrske obrambne črte. Vodi mimo jarkov, kavern, spominskih obeležij, ostankov kamnitih barak, vodohrama in spomenika na nekdanjem vojaškem pokopališču. Na vrhu Mengor stoji cerkvica posvečena Marijinemu imenu.

Dostop
Izhodišče za ogled muzeja na prostem Mengore je preval Poljance, ki se nahaja  2 km iz Mosta na Soči v smeri proti Novi Gorici. Na prevalu je urejen parkirni prostor in informacijska tabla.

Nadmorska višina
Izhodišče: Preval Poljance 253 m
Muzej: najvišja točka 453 m

Čas izleta: 2 – 3 ure
Težavnost: Nezahtevno
GPS: 46.166621, 13.721516