Najpomembnejši del kulturne dediščine Mosta na Soči je bogata arheološka dediščina. Most na Soči – Sveta Lucija ob Soči je v obdobju med 800 in 400 pr. n. št. imel vlogo središčnega naselja starejše železnodobne halštatske svetolucijske skupine, ki je obsegala skoraj celotno ozemlje današnjega Posočja, Bohinjskega kota in Benečije. V stoletni zgodovini raziskav so arheologi kraju prinesli svetovno slavo in sloves z imenitnimi najdbami. Izkopanih je bilo več kot 7000 prazgodovinskih in rimskih grobov, ostaline bronastega naselja, 30 tlorisov halštatskih hiš, dva objekta iz mlajše železne dobe in osem hiš iz rimskega obdobja. Od bogate daljne preteklosti si obiskovalec na Mostu za enkrat lahko ogleda restavriran tloris rimskodobne atrijske hiše iz 3. stol. n. št., muzejski prostor v prizidku osnovne šole. Tam so na mestu najdbe same prikazana halštatska hiša svetolucijskega tipa, ki je kot taka edinstveni poizkus rekonstrukcije prazgodovinske hiše na Slovenskem. Ob njej je razstavni prostor s prikazom pestre arheološke preteklosti kraja. Pomembnejše arheološke najdbe z Mosta na Soči in celotnega Posočja pa so predstavljena v prenovljenih prostorih Coroninijevega dvorca v Tolminu, kjer danes domuje Tolminski muzej.


Avtor: Tolminski muzej