Občina Tolmin je KS Most na Soči predala v upravljanje “mlekarnico” v Modrejcah. Sklep je dostopen na tej povezavi.