V Krajevni skupnosti Most na Soči želimo poiskati najboljše dolgoročne rešitve za ključne izzive kraja (kot so ureditev prometa, parkirišč, pešpoti, umestitev novega vrtca idr.). Ta cilj lahko dosežemo z idejno zasnovo kraja, za izdelavo katere se dogovarjamo z Občino Tolmin. V ta namen moramo Občini Tolmin predložiti projektno nalogo, v kateri je treba opredeliti ključne probleme, ki naj jih idejna zasnova reši.

Na tej povezavi je dostopna projektna naloga, kakršno smo pripravili v KS Most na Soči. Prosimo vse krajane naše KS, da nam do vključno 12. oktobra 2019 na elektronski naslov matej.loncner@bm-veritas.si posredujete vaše komentarje, mnenja in pripombe k projektni nalogi. Prejete informacije bomo pregledali in jih skušali v projektni nalogi smiselno upoštevati.

Po potrditvi dopolnjene projektne naloge na svetu KS Most na Soči bomo projektno nalogo poslali Občini Tolmin z namenom čimprejšnje realizacije idejne zasnove kraja.

Za vaše ideje, komentarje in sugestije se vam lepo zahvaljujemo.