PREDSTAVITEV

Vodna hiša se nahaja na desnem bregu jezera na Mostu na Soči. Je zidan objekt z večjim večnamenskim prostorom za približno 40 ljudi. Objekt je klimatiziran, ima sanitarije ter zunanjo teraso za približno 50 ljudi.

 

NAJEM PROSTOROV V VODNI HIŠI

Uporabo prostorov, ki jih ima Krajevna skupnost Most na Soči v Vodni hiši v upravljanju, se lahko omogoči drugim uporabnikom po sklenitvi najemne pogodbe.

Za društva iz KS Most na Soči, ki delujejo v javnem interesu, je najem prostorov mogoč brezplačno po predhodnem dogovoru.

 

CENA NAJEMA: 60 € / DAN

V ceno najema so vključeni:

  • najem prostorov (osrednji večnamenski prostor, sanitarni prostori, terasa nad čolnarno),
  • uporaba elektrike, vode in klime.

 

NAJEMNIK SE OBVEŽE

da bo:

  • najete prostore ob zaključku najema temeljito očistil in jih najemodajalcu vrnil v takem stanju, v kakršnem jih je prejel. Če prostori po zaključku najema ne bodo temeljito očiščeni, bodo najemniku poleg stroškov najema brezpogojno zaračunani še stroški čiščenja v znesku 50 EUR + DDV oz. v znesku dejanskih stroškov podizvajalca čiščenja z vključenim DDV, povišanih za 20 %, v kolikor bi dejanski stroški čiščenja presegali 50 EUR brez DDV.
  • najemodajalcu povrnil kakršnokoli škodo, ki bi nastala v času trajanja najema.
  • svoje obveznosti poravnal v roku 10 dni od izdaje računa, ki ga izstavi Občina Tolmin.

Navedeno velja za vse uporabnike, tudi za društva, ki delujejo v javnem interesu, za katere je najem prostorov praviloma brezplačen.

 

REZERVACIJE NAJEMA

Mobilni telefon: 041 344 939 (Jernej)

Prevzem in oddaja ključa po dogovoru.