Radovan Taljat je kar dobra štiri desetletja kot član upravnega odbora TD Most na Soči aktivno prostovoljno deloval v vseh večjih projektih društva. Tako je kot predsednik Mladinskega kluba in istočasno tudi član odbora TD Most na Soči že leta 1973 dal pobudo in bil med glavnimi organizatorji turistično zabavne prireditve Noč na jezeru, ki je še danes stalnica v delovanju društva in svojo vsebino nadgrajuje s kulturnimi, športnimi in gospodarskimi vsebinami. Radovan Taljat je v okviru TD vodil gradnjo športnega igrišča in obnovo večnamenske dvorane, gradnjo tenis igrišča in splovilo prve rečne ladje na jezeru. Od leta 2000 do 2014 je bil predsednik TD; v tem času je bila ob jezerski obali urejena razsvetljena sprehajalna pot, postopoma popestrena s skulpturami umetnikov, udeležencev vsakoletne likovne kolonije v sodelovanju s Slovensko izseljensko matico. Taljat je v veliki meri zaslužen za ureditev večnamenske Vodne hiše na Mostu na Soči ter za ureditev mreže številnih pešpoti in odprtje kulturnozgodovinske poti Čez Most po modrost in vodno energijske poti Na Most po krepkost.