Stojan Krmelj je že več desetletij aktivni član TD Most na Soči. Daljše obdobje je bil član nadzornega odbora društva in je sodeloval pri najrazličnejših društvenih prostovoljnih dejavnostih. Z veliko prizadevnostjo je sodeloval zlasti pri številnih projektih, ki so pomembno vplivali na urejenost okolja. Njegova vloga pa je bila nepogrešljiva tudi pri organizaciji turističnih prireditev (več desetletne likovne kolonije v sodelovanju s Slovensko izseljensko matico, Slovensko prvenstvo v skokih z višin …) in vsakoletnih akcijah čiščenja kraja in okolice. S svojimi predlogi, pobudami in lastnim zgledom je bil stalno vzor vsem mlajšim članom društva ter je veliko prispeval za prepoznavnost mostarskega turističnega društva in samega kraja, posredno pa tudi za njuno prepoznavnost v širšem slovenskem prostoru.