Rajko Leban je že več desetletij aktivni član tako Turističnega društva Most na Soči kot njegovega Upravnega odbora. Tri mandate je bil tudi njegov predsednik. Ves ta čas aktivno sodeluje pri izvajanju prireditev društva, predvsem najbolj znane prireditve »Noči na jezeru«, v okviru katere pripravlja, organizira in vodi tradicionalno srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov Posočja, katero je v letošnjem letu potekalo že triindvajsetič. Dvakrat letno je vodja in gonilna sila prireditve »Skoki z višin«, ki jo Turistično društvo Most na Soči organizira v mesecu juniju ter mesecu avgustu in katera nedvomno popestri športno-turistično ponudbo kraja. Med najbolj aktivnimi udeleženci je tudi pri prostovoljnih dejavnostih, ki jih društvo organizira na področju urejanja kraja in okolice jezera. Skupaj s sovaščani vasi Modrej je deloma tudi na svojem zemljišču uredil tako imenovano »Modrejansko plažo«, ki privablja mnogo obiskovalcev. Na njej se pogosto ustavljajo tudi mimo vozeči tuji turisti.
Več let je bil član Občinskega sveta Občine Tolmin, aktivno pa je deloval tudi kot član Sveta Krajevne skupnosti Most na Soči. Poleg tega je dolgoletni član Lions kluba Soča Kobarid, kjer pomaga pomoči potrebnim.
S svojimi predlogi, pobudami in lastnim zgledom je stalno vzor vsem članom društva, saj je s svojim aktivnim in prostovoljnim delo, veliko prispeval tako k prepoznavnosti društva kot samega kraja Most na Soči, tako v Sloveniji kot širše.