Krajevne skupnosti v okviru svojih pristojnosti samostojno opravljajo naloge v skladu s 123. členom Statuta Občine Tolmin, ki določa tudi sodelovanje krajevnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini.