Preko 50 udeležencev iz vseh naselij v KS Most na Soči je v soboto, 24. marca v sodelovanju z ostalimi  organizacijami v kraju  sodelovalo pri urejanju in čiščenju okolice v sklopu tradicionalne čistilne akcije.

Poleg tradicionalnega čiščenja in urejanja, brežin, ureditve nekaterih spomenikov, razglednih točk, je bilo še veliko narejeno na urejanju obstoječih in novih pešpoti.

Letošnja rdeča nit akcije je bilo tudi sodelovanje v natečaju Moja reka si www.moja-reka.si, ki poteka že tretje leto zapored in pomaga organizatorjem čistilnih akcij, da k svojim pobudam za čistejše okolje pritegnejo čim večje število prostovoljcev. V Sloveniji tradicionalno potekajo čistilne akcije v spomladanskem času, ko se narava pričenja prebujati, a marsikje se pokažejo tudi nezaželeni odpadki, ki nikoli ne sodijo v naravo.